jubileum 1972-2022

Datum: 24-01-2022


Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Jan van Ieperen samen met Wilhelmien Vos van start is gegaan met de ziekenactie.

 

 Toen hij zelf naar Lourdes was geweest en ervaren had hoeveel steun dat gaf, bedacht hij, dat hij het volgende jaar wéér zou willen gaan, maar dan in gezelschap van dorpsgenoten, die het ook moeilijk hadden.

 

Hij bedacht de naam  " Het Open Venster,"  het deed hem aan vroeger denken,  aan de mensen die tbc hadden en vaak maanden op bed achter een venster lagen en afhankelijk waren van een bezoekje en zo contact hielden met de buitenwereld.

 

Misschien is dat beeld achterhaald maar   "Het Open Venster"   blijft staan voor een bezoekje, een groet vanuit onze Nulandse gemeenschap, waarbij  " Het Venster " is geopend voor wederzijds contact en een open begroeting.

 

In die 50 jaar zijn er heel veel ziekenbezoekjes geweest, heel veel bloemen bezorgd, presentjes gegeven, ontspanningsavonden, uitstapjes, Lourdes reizen, vakanties en kerstvieringen georganiseerd.

 

Maar het belangrijkste is wel dat we extra aandacht en tijd geven aan mensen die het op dat moment heel goed kunnen gebruiken.

Ook al zijn de tijden veranderd als mensen ziek zijn is het fijn als er aan ze gedacht wordt.

 

Wij willen dit jubileumjaar dan ook niet ongemerkt voorbij laten gaan en hadden al heel veel plannen op de plank liggen, die we door de huidige omstandigheden ( corona ) hier en daar wat zullen moeten aanpassen. 

maar we doen ons best om er toch iets moois van te maken.

Facebook

Deze website wil gebruik maken van cookies.